Tlf.: 2681 4637

Mail: klaus@bolving.dk

 
   
 
 
 

 

Unik erfaring, unik rådgivning

 

 

 Kriseledelse 

 

 

Er virksomheden ledet og organiseret, så den er klar til at håndtere en pludselig opstået krise?

 

Højt tempo og effektivitet under ekstreme forhold stiller særlige krav til ledelse og organisation i en moderne virksomhed.

 

Klaus Bolving og Bolving Consulting udvikler og tilbyder et effektivt og smidigt kriseberedskab til virksomhederne og deres medarbejdere.

Sikkerhedsledelse

 

Har virksomheden de rigtige sikkerhedsløsninger, som skaber tryghed for virksomhed og medarbejdere i hverdagen?

 

Sikkerhed og tryghed for virksomhed og medarbejdere er nødvendig i en moderne virksomhedskultur.

 

Klaus Bolving og Bolving Consulting tilbyder skræddersyet sikkerhedsledelse baseret på sund fornuft og stor erfaring fra det virkelige liv.

 

Sundhedsledelse

 

Er virksomhedens medarbejdere sunde og raske, så de kan yde en optimal indsats af høj kvalitet?

 

Sundhed er en vigtig del af medarbejdernes samlede ydeevne. Sunde medarbejdere er effektive medarbejdere.

 

Klaus Bolving og Bolving Consulting introducerer og udvikler sundhed og sundhedsledelse i alle virksomheder med udgangspunkt i egne ledelseserfaringer. 

 

 

 Klaus Bolving
 

Klaus Bolving

 

- erfaring og viden fra

 

det virkelige liv


 
     
     
 

Bolving Consulting / v. Klaus Bolving | CVR: 33738641 | Teglkrogen 8, 8800 Viborg | Tlf.: 2681 4637 | klaus@bolving.dk