Tlf.: 2681 4637

Mail: klaus@bolving.dk

 
   
 
 
 

Kriseledelse

 

 

Effektivt og smidig kriseledelse er et helt afgørende middel, der kan begrænse omfanget af enhver krise.

 

Hvis kriseledelsen fungerer perfekt, kan det i bedste fald holde virksomheden helt skadesfri i krisesituationer.

 

Det kræver imidlertid, at virksomheden reagerer hurtigt og følger krisestyringsstrategien i kriseledelsen.

 

Sådan laver Klaus Bolving og Bolving Consulting undervisning i kriseledelse:

 

 

Når krisen spirer

 

1)  Overvåg medierne

 

2)  Udarbejd risikoanalyse

 

3)  Sammensæt krisestab

 

4)  Beslut en krisestyringsstrategi

 

 

Når krisen ruller

 

1)  Pres mod virksomheden fra medier, politikere, eksperter og div. interessanter

 

2)  Virksomheden forklarer sig i medierne i henhold til krisestyringsstrategien

 

3)  Overvågning af om krisestyringen fungerer og om der er kontrol over krisen

 

 

Når krisen klinger af

 

1)  Medieinteressen aftager

 

2)  Virksomheden har givet forklaringer og iværksat løsninger til at afhjælpe kriseårsagen

 

3)  Opfølgning på evt. skadesvirkninger i forhold til interessenter og virksomhedens image

 

4)  Evaluering af krisen og krisestyringen.

 

 

 

Med afsæt i Klaus Bolvings erfaring indenfor krisesledelse i Forsvarets Efterretningstjeneste og Flådens skibe rådgiver vi virksomheder til søs og på land i alle faser af kriseledelse.

 

Klaus Bolving og Bolving Consulting foretager risikoanalyser og udarbejder beredskabsplaner efter virksomhedens ønske og behov.

 

Vi udarbejder krisestyringsstrategier og rådgiver om sammensætning af krisestab.

 

Vi uddanner og træner virksomheden og krisestaben i krisesledelse.

 

Vi sikrer således, at virksomheden og medarbejderne opnår den højest mulige grad af tryghed og sikkerhed - også under kriser.


 

 

 

 Klaus Bolving
 

Klaus Bolving

 

- erfaring og viden fra

 

det virkelige liv


 
     
     
 

Bolving Consulting / v. Klaus Bolving | CVR: 33738641 | Teglkrogen 8, 8800 Viborg | Tlf.: 2681 4637 | klaus@bolving.dk