Tlf.: 2681 4637

Mail: klaus@bolving.dk

 
   
 
 
 

Sikkerhed

 

 

Det er Klaus Bolving og Bolving Consultings erfaring, at virksomhedens medarbejdere alle ønsker at skabe værdi for virksomheden gennem deres arbejde. Det gør de bedst, hvis de ikke behøver at bekymre sig om sikkerhed og sikkerhedsricisi.

 

Sikkerhedstrusler kan komme indefra og udefra og kan være rettet mod alle dele af virksomheden og mod medarbejderne. Det er derfor vigtigt, at virksomheden opretholder de rigtige sikkerhedsforanstaltninger, som giver tryghed for, at ting ikke går galt. Dvs. sikkerhed og tryghed for, at virksomhed eller medarbejdere ikke lider tab eller overlast.

 

Enhver virksomhed bør derfor have et passende sikkerhedsberedskab, der kan forebygge og forudsige sikkerhedsproblemer samt håndtere sikkerhedsproblemer, hvis de opstår.

 

Formålet med sikkerhed er kort og godt at undgå at ting går galt og at skabe tryghed for, at virksomheden og medarbejderne kan fungere effektivt.

 

Denne generelle betragtning om sikkerhed gælder i forhold til enhver form for risici, som kan udgøre en trussel mod medarbejderne eller virksomheden.

 

Det hander således om at beskytte sig mod trusler, der kan udgøre en risiko mod medarbejdernes sikkerhed og tryghed samt mod virksomhedens effektive drift.

 

Læs mere om Klaus Bolvings erfaring inden for sikkerhedsledelse.


 

 

 

 Klaus Bolving
 

Klaus Bolving

 

- erfaring og viden fra

 

det virkelige liv


 
     
     
 

Bolving Consulting / v. Klaus Bolving | CVR: 33738641 | Teglkrogen 8, 8800 Viborg | Tlf.: 2681 4637 | klaus@bolving.dk