Tlf.: 2681 4637

Mail: klaus@bolving.dk

 
   
 
 
 

Sundhed

 

 

Klaus Bolving ser sundhed som et fantastisk middel til at skabe bedre medarbedere og bedre virksomheder. Klaus Bolving har ikke mødt nogen, som bekender sig til det modsatte standpunkt. Klaus Bolvings budskab er derfor: "Lad os sætte sundheden på dagsordenen"!

 

Sundhed og sunde medarbejdere er et område, som får stadigt større opmærksomhed. Det gælder blandt medarbejdere og ledere i virksomhederne og det gælder i den offentlige og politiske verden.

 

Der er en fremherskende forståelse for, at et sundt arbejdsmiljø er en afgørende del af arbejdslivet og dermed i sig selv en kvalitet for virksomheden, medarbejderne og samfundet.

 

Sundhed på arbejdspladsen er i dag et af de vigtigste aspekter i moderne virksomhedsledelse. Sundhed fylder meget i medarbejdernes bevidsthed og sundhedsbegrebet udvikler sig hele tiden. Sundhed er blevet et begreb omgærdet af stærke holdninger og stor videnskabelig interesse for almindelige mennesker. Det er fx blevet populært at få målt sine sundhdsparametre, ligesom det er blevet populært at søge professionel rådgivning om motion, kostvaner og øvrige livsstilsvaner. Alt dette udgår en del af medarbejdernes stræben efter det sunde og gode liv.

 

Sundhed er kommet for at blive og sundhed forventes derfor at blive en stadigt mere betydende strategisk parameter i moderne virksomhedsledelse. Virksomhederne kan derfor med fordel tage aktiv del i den voksende sundhedsinteresse og gøre sundhed til en strategisk virksomhedsparameter i udviklingen af effektivitet og rentabilitet. Klaus Bolvings erfaringer med sundhed og sundhedsledelse har vist dette med tydelighed.

 

Mens det siger sig selv, at medarbejderne generelt er glade for mere sundhed og dermed et bedre liv, bør virksomheden forholde sig til, hvordan den kan opnå konkurrencefordele gennem en aktiv sundhedsledelse. En sund virksomhed med en god sundhedsledelse er en attraktiv arbejdsplads, der gør det lettere at rekruttere og fastholde de bedste medarbejdere. Derudover har en sund arbejdsplads mindre sygefravær, færre arbejdsskader og i det hele taget mere effektive og tilfredse medarbejdere og bedre konkurrenceevne.

 

Sundhed er således en vigtig strategisk parameter, som enhver virksomhed bør forholde sig til. Sundhed kan gennem god sundhedsledelse blive en del af virksomhedskulturen og dermed grundlag for en stærkere og mere konkurrencedygtig virksomhed.

 

Gå videre til Klaus Bolvings erfaringer med sundhedsledelse.


 

 

 

 Klaus Bolving
 

Klaus Bolving

 

- erfaring og viden fra

 

det virkelige liv


 
     
     
 

Bolving Consulting / v. Klaus Bolving | CVR: 33738641 | Teglkrogen 8, 8800 Viborg | Tlf.: 2681 4637 | klaus@bolving.dk