Tlf.: 2681 4637

Mail: klaus@bolving.dk

 
   
 
 
 

Almen ledelsesudvikling

 

 

Klaus Bolving og Bolving Consultings almene ledelsesudviklingsforløb er et interaktivt samarbejde med virksomheden.

 

Forløbet imødekommer behovet for ledelsesmæssig ”opgradering” af den daglige ledelse og af krisestyringsledelsen i vanskelige situationer under pres.

 

Klaus Bolving fokuserer på ledelse i praksis og på, hvordan man som leder sikrer sig, at man når sine mål vedr. sikkerhed, effektivitet og kvalitet i alle ledelsessituationer.

 

Udviklingsforløbet baserer sig på Klaus Bolvings mange års erfaring med at uddanne Flådens og Forsvarets ledere både til søs og i land i såvel praktisk ledelse på jobbet som teoretisk ledelsesundervisning på Forsvarsakademiet og Søværnets Officersskole.

 

Der arbejdes med specielle case-studies fra det virkelige liv, herunder fra kriser og ekstreme situationer, hvor effektiv ledelse skal udfoldes under pres.

 

Klaus Bolving gennemgår og arbejder med forskellige ledelsesstile under inddragelse af situationer fra det virkelige ledelsesliv. Deltagernes lederstil, handlekraft og evne til at håndtere komplekse ledelsessituationer trænes i udfordrende scenarier fra virkelige ledelsesdilemmaer.

 

Efter gennemgang af ledelsesudviklingsforløbet vil deltagerne være endnu bedre i stand til at få deres medarbejdere til at arbejde effektivt med fokus på sikkerhed, effektivitet og kvalitet - også i krisesituationer under pres.

 

Deltagerne får et skarpere blik for deres ledelsesmæssige udfordringer i hverdagen og i krisesituationer. De bliver bedre til at identificere og optimere deres egen personlige lederstil og handlekraft, ligesom de lærer at tilpasse deres ledelsesstil efter skiftende omstændigheder.

 

De deltagende ledere er efter gennemgang af almen ledelsesudvikling blevet stærkere ledere og dermed endnu bedre til at skabe værdi for virksomheden.

 

Klaus Bolving tilbyder desuden personlig ledersparring med chefer og ledere, som ønsker at komme endnu længere i deres ledelsesudvikling, evt. som et længere forløb på en "klippekortsordning".


 

 

 

 Klaus Bolving
 

Klaus Bolving

 

- erfaring og viden fra

 

det virkelige liv


 
     
     
 

Bolving Consulting / v. Klaus Bolving | CVR: 33738641 | Teglkrogen 8, 8800 Viborg | Tlf.: 2681 4637 | klaus@bolving.dk